ВК. 14 Геоінформаційні системи в екології

 ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі: навч. посіб. / Ю.М. Андрейчук, Т.С. Ямелинець. Львів: «Простір-М», 2015. 284 с.

Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування: навч. посіб. / В.І. Лялько, С.М. Бабійчук, Т.Л. Кучма, О.В. Томченко, Л.Я. Юрків. К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 316 с.

Геоінформаційні системи і бази даних: монографія. – Кн. 2 / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек, О.О. Железняк, А.О. Терещенко. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2017. 237 с.

Геоінформаційні системи в науках про Землю: монографія / В.І. Зацерковний, І.В. Тішаєв, І.В. Віршило, В.К. Демидов. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2016. 510 с.

Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів за спеціальностями «Географія», «Економічна та соціальна географія». Харків, 2016. 82 с.

Геоінформаційні системи: навчальний посібник / Л.А. Павленко. Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. 260 с.

Геоінформаційні технології в екології: Навчальний посібник / Пітак І.В., Негадайлов А.А., Масікевич Ю.Г., Пляцук Л.Д., Шапорев В.П., Моісеєв В.Ф. Чернівці. 2012. 273 с.

Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища [Текст] : монографія / під редакцією В. Т. Семенова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Х.: ХНУМГ, 2014. 213 с.

Основні принципи геоінформаційних систем: навч. посібник / В.Д. Шипулін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2010. 313 с.

Інформаційна технологія системи управління фермерським господарством. Монографія. Гусєв Б.С., Горбатюк С.О., Савицька Я.А., Смолій В.В., Шелестовський В.Г. НУБіП України, 2018. 220 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар