ВК. 11 Міжнародна екологічна діяльність

 Організація та управління в природоохоронній діяльності: навч. посіб. / Н. М. Самойленко, Д. В. Райко, В. І. Аверченко. Харків: НТУ «ХПІ», Видавництво «Лідер», 2018. 174 с.

Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність): практ. посіб. / Віктор Карамушка; за ред. В. Кучинського. К.: К.І.С., 2012. 138 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності: навчально-методичний посібник для проведення контроль-колоквіумів, практичних та самостійних робіт студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко, А.С. Александрова. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. 46 с.

Екологічна безпека України: Навчальний посібник / М.І. Хилько. К., 2017. 236 с.

Навчально-методичний комплекс з курсу „Організація управління в екологічній діяльності” для студентів ІV курсу хімічного факультету за напрямом підготовки 0708 – Екологія, спеціальністю 6.070801 – Екологія, охорона навколишнього середовища та напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” /Укл.: Л.М. Газуда, В.Й. Ерфан, О.В. Лизанець. Ужгород, 2015. 62 c.

Організація управління в екологічній діяльності: [підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Н.В. Максименко, В. В. Задніпровський, Р.О. Квартенко; вид. 3-тє, перероб. і доп. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 282 с.

Міжнародний судовий форум: «Судовий захист природного довкілля та екологічних прав» (м. Київ, 7 листопада 2019 року): Збірник матеріалів. Київ, 2019. 192 с.

Екологія і організація природоохоронної діяльності: навчальний посібник. К.: Національна академія управління, 2005 р. 304 с.

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ».

Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. Львів, 2004. 256 с.

Салавор O.M., Ничик О.В. Організація управління в екологічній діяльності. Курс лекцій для студ. напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та заочна форма навчання. К.: ІІУХ'Г, 2012. 71с.

Немає коментарів:

Дописати коментар