ОК.05 Стратегія сталого розвитку

 Заповідна справа: навч. посіб. для студентів галузі знань 10 “Природничі науки” (cхвалено до друку Вченою радою Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” протокол №6 від 04.06.2020 р.) / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 640 с.
Петрук В.Г., Білявський Г.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”  (гриф МОНУ №1/11 – 9565 від 15.10.2010 р.). Херсон: Грінь Д.С., 2014. 315 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар