ВК. 10 Управління та поводження з відходами

 Управління та поводження з відходами: Підручник / Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Клименко М.О., Сафранов Т.А., Коріневська В.Ю., Бєдункова О.О., Волков А.І. За ред. проф. Т.А. Сафранова, проф. М.О. Клименка; Одеськ. Держ. Екологічний Університет. Одеса, ТЕС 2012. 272 с.

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи : навчальний посібник / Петрук В.Г., Васильківський І.В., Кватернюк С.М. та ін. Вінниця : ВНТУ, 2015. 100 с.

Розумне управління відходами спільнот.

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи: навчальний посібник / Петрук В.Г., Васильківський І.В., Кватернюк С.М., Турчик П.М., Іщенко В.А., Петрук Р.В. Вінниця: ВНТУ, 2013. 243 с.

Станкевич-Волосянчук О. І., Станкевич-Коваль К. І. Азбука поводження з твердими побутовими відходами: Навчально-методичний посібник за авторською програмою з природоохоронної освіти „ШКОЛА У ПРИРОДІ‖. Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2008. 52 с.

Кращі європейські практики управління відходами (посібник) / А. Войціховська, О. Кравченко, О. Мелень-Забрамна, М. Панькевич, [за заг. ред. О. Кравченко]. Видавництво «Компанія “Манускрипт”. Львів, 2019. 64 с.

Інформаційно-освітні програми щодо поводження із твердими побутовими відходами, електронним та електричним обладнанням (досвід країн ЄС).

Система управління екологічною безпекою міста під час надзвичайної події у місці накопичення твердих побутових відходів.

Борисовська О.О. Інвентаризація та облік відходів: навч. посібник / Дніпро: Літограф, 2017. 168 с.

Інновації у сфері поводження з відходами: досвід та практика. Матеріали науково-практичної конференції, 16 квітня 2019 р. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2019. 89 с.

Організація ефективного поводження з відходами: як діяти органам місцевого самоврядування (посібник для органів місцевого самоврядування) / А. Войціховська, Н. Куць, М. Панькевич, Л. Тимощук / [за заг. ред. О. Кравченко]. Львів : Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2018. 108 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар