ВК. 13 Організація еколого-натуралістичної діяльності

 Борейко В. Є., Пустовіт Н. А. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин. Методичний посібник для вчителів. К.: Київський еколого-культурний центр, Асоціація зоозахисних організацій України, 2011. 80 с.

Шаповалова Т.Г. Валеологічне виховання старших підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Київ. 2006. 20 с.

Виховати почуття особистої відповідальності за стан довкілля / А. Козинець // Рідна школа №10(жовтень) 2010. С. 58-60

Енциклопедія лісового господарства Хмельниччини. Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-3», 2020. 248 с.

Концепція розвитку позашкільних навчальних закладів Еколого-натуралістичного напряму на період до 2020 року [Електронний ресурс].

На допомогу педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму в 2019/2020 навчальному році [Електронний ресурс].

Еколого-натуралістична робота у школі: Навчально-методичний посібник /Уклад. Сорочинська О.А. Житомир: 2011. 123 с

Основи спостережень за станом довкілля : навчально методичний посібник / за заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, к.пед.н. Л. В. Тихенко. Суми: Університетська книга, 2013. 352 с.

Луцюк В.І. Агротехнологія: підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / В. І. Луцюк, О. Л. Шамралюк. Київ : Літера ЛТД, 2020. 256 с.Немає коментарів:

Дописати коментар