ОК.04 Філософські основи освіти для сталого розвитку

 Філософія освіти: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 329 с.
Немає коментарів:

Дописати коментар