ВК. 07 Збалансоване природокористування

 Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навчальний посібник (гриф МОНУ №22.01/10-1716 від 08.05.2019 р.) / О.Т. Урушадзе, Т.Ф. Урушадзе, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак, О.І. Дребот; за науковою редакцією академіка НААНУ О.І. Фурдичка. Тбілісі- Київ-Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2019.482 с.Петрук В.Г., Білявський Г.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”  (гриф МОНУ №1/11 – 9565 від 15.10.2010 р.). Херсон: Грінь Д.С., 2014. 315 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар